Lid worden

Wil jij ook fierljeppen? Dat kan! Download het opgaveformulier en mail deze ingevuld naar secretaris@fierljeppenijlst.nl ! Deze formulieren zijn ook te verkrijgen bij de trainingen.

De eerste twee trainingen zijn gratis! De jaarlijkse contributie staat in het aanmeldingsformulier. De minimale leeftijd om lid te worden is 8 jaar, maar wij adviseren een beginleeftijd van 9 jaar.

Op de pagina Trainingen staat alle informatie over trainingsdata en -tijden.

Voor vragen kun je altijd contact opnemen met bovenstaand e-mailadres of via de pagina Contact. Of kom gewoon eens langs op de schansen tijdens de zomermaanden!

> Klik hier voor het aanmeldingsformulier

Mocht je besluiten om te stoppen met ljeppen, meld je dan voor 1 Januari af door een mail te sturen naar secretaris@fierljeppenijlst.nl.