Trainers

Maandag:

Rimmer Abma 0515-443045
Reinder Steenbeek

Donderdag:

Vrije training dus geen trainer. Een 18+er verplicht om te trainen!


Vrijdagavond:

Marije Reitsma 06-31302249 ‬
Thys-Jan