Bestuur

Voorzitter Anna-Jet Leyenaar 06-44085481
Secretaris Henny Zijlstra 06-14685785
Penningmeester Gerrit Hitzert 0515-532324
Cliniccoördinator Neeltje Nauta 0515-532578
Site en social media Jarno Hoekstra 06-81142006
  Auke Zijlstra 06-20315748
Jeugd Betty van der Wal  06-26980188
Algemeen  Bauke Vlas 06-41504225
  Peter Stedehouder 06-34021254
Ruurdje Westert 0515-559779